Газорозрядник

Конструкція і принцип дії ідентичні до повітряного розрядника. Електричний розряд відбувається в закритому просторі (керамічна газорозрядна трубка; англ. gas discharge tube - GDT), заповненому інертними газами, які іонізуються під дією перенапруги. Технологія електричного розряду в газонаповненому середовищі дозволяє забезпечити кращі швидкодію і умови гасіння розрядника. Напруга пробою газонаповненого розрядника - від 60 вольт до 5 кіловольт. Газорозрядник може проводити більший за інші компоненти струм при тих же розмірах. Як MOV-варистори, газорозрядники мають прогнозовану довговічність, витримуючи або невелику кількість великих перенапруг, або значно більшу кількість - невеликих. Для газорозрядника нетипова велика швидкість (500 В і більше за 100 нс). В деяких випадках разом з ним треба використовувати і інші (наприклад TVS-діоди), які будуть виконувати шунтування поки почнеться іонізація.

Магнітовентильний розрядник (тип РВМГ)

РВМГ складається з декількох послідовних блоків з магнітним іскровим проміжком і відповідного числа вілітових дисків. Кожен блок магнітних іскрових проміжків являє собою почергове з'єднання одиничних іскрових проміжків і постійних магнітів, укладену в фарфоровий циліндр.

При пробої в одиничних іскрових проміжках виникає дуга, яка за рахунок дії магнітного поля, що створюється кільцевим магнітом, починає обертатися з великою швидкістю, що забезпечує швидше, порівняно з вентильними розрядниками, дугогасіння.

Нелінійний обмежувач перенапруг (тип ОПН)

Захисні властивості ОПН, як і вентильних розрядників (РВ) базується на нелінійності вольт-амперної характеристики їх робочих елементів, що забезпечують помітне зменшення опору при підвищених напругах і повернення до вихідного стану після зниження напруги до робочого значення. Низька нелінійність вольт-амперної характеристики робочих елементів у розрядниках не дозволяла забезпечити одночасно і достатньо глибоке обмеження перенапруг і малий струм провідності при дії робочої напруги, від впливу якої вдавалось відлаштуватись за рахунок уведення послідовно з нелінійним елементів низки іскрових проміжків. Значно більша нелінійність оксидно-цинкових опорів варисторів в обмежувачах перенапруг ОПН дозволила відмовитись від використання у їх конструкціях іскрових проміжків, тобто нелінійні елементи ОПН приєднані до мережі протягом усього терміну служби.

В даний час вентильні розрядники практично зняті з виробництва і в більшості випадків відслужили свій нормативний термін служби. Побудова схем захисту ізоляції обладнання як нових, так і модернізованих підстанцій, від грозових і комутаційних перенапруг тепер здійснюється з використанням ОПН.Один кінець трубки заглушений Мо кришкою на якій укріплений внутрішній стрижневий електрод 2. На відкритому кінці трубки розташований ін. електрод у вигляді кільця 3. S1 – внутрішній або дугогасящий проміжок. S2 – зовнішній іскровий проміжок (щоб газогенерирующий матеріал не розкладався постійно під дією струму). При виникненні імпульсу перенапруги обидва проміжку пробиваються і ІИМП відводиться в землю. Після закінчення імпульсу іскровий розряд переходить в дуговий. Під дією високої температури дуги змінного струму в трубці відбувається інтенсивне виділення газу і тиск збільшується. Гази спрямовуються до відкритого кінця трубки і створюють поздовжнє дуття, в результаті чого дуга гаситься. Види трубчастих розрядників: З фибробакелитовыми трубками ( РТФ) і з трубками з вініпласту (РТВ і РТВУ – посилений).Можуть мати покажчик спрацьовування.

Вентильні розрядники, що Основним елементом є багаторазовий іскровий проміжок і з'єднаний послідовно з нею резистор з нелінійної ВАХ. Резистори виконуються у вигляді дисків, що складаються з карборундового порошку і зв'язуючого матеріалу. В даний час застосовуються диски з вилита і тервита. Простий одиничний проміжок складається з двох латунних електродів, розділених миканитовой шайбою. Гасіння супроводжуючого струму найпростішими іскровими проміжками засноване на природному відновленні ел. міцності між холодними електродами. За допомогою магнітного поля, що створюється постійними магнітами, можна інтенсифікувати процес гасіння дуги. Вентильні розрядники розділені на 4 групи: РВТ, РВМ, РВС, РВП.

«Вимикачі для гасіння магнітного поля та їх види, принцип дії»

При виникненні пошкодження всередині синхронної машини для мінімізації розвитку аварії і, отже, зменшення вартості подальшого ремонту необхідно намагатися погасити магнітне поле збудження машини в найкоротший час. Але обмотки збудження синхронних машин володіють великою індуктивністю і при розриві такого ланцюга в обмотці збудження наводиться велика ЕРС, яка проб'є її ізоляцію. Часто ця проблема вирішується введенням паралельно обмотці збудження (ІВ)розрядного опору, який включається на короткий час на момент запуску і зупинки синхронної машини: при запуску машини ОВ закорочена на розрядний резистор і машина під дією напруги, поданого на статор (у синхронних двигунів) або за допомогою подачі обертаючого моменту від стороннього механізму (у синхронних генератор) розганяється на подсинхронную швидкість; к ІВ і опору подається напруга збудження, а потім відключається розрядний опір. При зупинці порядок комутації відбувається в зворотному порядку: спочатку включається опір, а потім відключається збудник. Енергія, накопичена в ІВ виділяється у вигляді тепла в розрядному опорі. Відомо, що зменшення збудження буде відбуватися по експоненті, після закінчення часу приблизно трьох постійних часу, можна вважати напругу на ІВ рівним нулю. Постійна часу такий ланцюга обернено пропорційна розрядному опору і збільшуючи значення останнього можна скорочувати час гасіння поля. Але збільшення значення розрядного опору має обмеження по комутаційні перенапруження. Т. о. час гасіння для такої системи досить велике.
0772709903266577.html
0772755407531779.html
    PR.RU™