НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Вэтом стандарте есть ссылки на такие нормативные документы:

ДСТУ2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування
ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантаження. Загальні вимоги
ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови
ДСТУ ГОСТ 7328:2003 Гирі. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-44-96 Цементи. Відбір і підготовка проб
ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості
ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні
ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93) Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-82-99 В'яжучі гіпсові. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови

Издание официальное 1


ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006

ДБНВ.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні
ДБНВ.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва
ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей
ДБН Г. 1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві
ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення
ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами
НАПБА.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні
НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
ГОСТ 8.579-2002 Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия
ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования
ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия
ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема
ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металические. Технические условия
ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83; ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством
ГОСТ5044-79 Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические условия
ГОСТ5802-86 Растворы строительные. Методы испытания
ГОСТ8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний
ГОСТ9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ10778-83 Шпатели. Технические условия
ГОСТ12302-83 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости
ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
ГОСТ13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости
ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 17057-89 Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия
ГОСТ 17339-79 Пачки складные для сыпучих товаров бытовой химии. Технические условия
ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия.
ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия
ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия
ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия
ГОСТ 24297 -87 Входной контроль продукции. Основные положения
ГОСТ 24370-80 Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформации усадки и ползучести
ГОСТ 25757-83 Пылеуловители инерционные сухие. Типы и основные параметры
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия
ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
ГОСТ 28089-89 Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием
ГОСТ 28575-90 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паропроницаемости защитных покрытий
ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования
ОСТ 16.0.801.397-87 Электрошкаф сушильный. Печь муфельная. Технические условия
СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение
СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 2.04.05-91 Отопление,вентиляция и кондиционирование
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания
СанПиН 6027 А-91 Санитарные правила и нормы применения полимерных материалов в строительстве. Гигиенические требования
СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию
ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006


0775613299692363.html
0775635373394567.html
    PR.RU™